5 Ekim 2013 Cumartesi

“Kader Risalesi” üzerinden kaderi inkâr eden Mustafa İslamoğlu

mustafa islamoğlu
mustafa islamoğlu


Elimde bir kitap var: Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi ve Şerhi.

Ali Eren
2013 tarihli 4. baskı. Üzerindeki isim: Mustafa İslamoğlu

İsmine bakarsanız, kitap bir tercüme ve onun açıklaması. Ancak yarısına kadar kitabın tercümeyle alâkası yok. Daha ilk sahifelerde bu kitapla iki şeyin hedeflendiği anlaşılıyor.

1- İnsanları kader hakkında şüpheye düşürüp, Müslümanlıkta kadere iman diye bir şeyin olmadığını kabul ettirmek, en azından bu konuda tereddüt meydana getirmek.

2- Hazreti Muâviye’yi ve onun mensup olduğu Emevî hanedanını toptan kötüleyip zâlim bir topluluk olarak göstermek.

Yazar bunu doğrudan kendisi yaptığı takdirde inandırıcı olmayacağını düşünmüş olmalı ki bu gayesini Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin Kader Risalesi üzerinden yapıyor.

Hani, “Uzaktan baktım yeşil türbe, yanına vardım estağfur tevbe” derler ya, Mustafa İslamoğlu’nun, Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi ve Şerhi isimli bu tercüme kitabı da aynen öyle.

Kitap 220 sahife. Ama Kader Risalesi hakkındaki bilgilere ancak 66. sahifeden sonra müşerref oluyorsunuz. Tercümeye de ancak 90. sahifeden sonra. Önceki sahifelerde neler olduğunu soruyorsanız söyleyeyim:
İslamoğlu’nin diğer kitaplarında olduğu gibi bu ktabında da bol bol yanlışlar ve suçlamalar mevcut…
O yanlışın bazılarını ele aldığımız halde uzun bir yazı meydana geldi. Tamamını yazıya dökseydik kim bilir ne kadar olurdu. İslamoğlu’nun yanlışlarının ve haksız suçlamalarının hepsini değil, mecburen bir kısmını aşağıda madde madde ele aldık.

İşte yanlışlar ve suçlamalar:

30 Eylül 2013 Pazartesi

Mustafa İslamoğlu'nun "ÜÇ MUHAMMED. İki tasavvur bir gerçek." isimli kitabı ap-açık bir Peygamber düşmanlığı değil midir?

üç muhammed
üç muhammed

Müteveffâ Muhammed Esed, tefsirî-meal görünümündeki eserinde, “İslam kendisinden başkasını dışlamayan bir dindir” diyerek, İslamı över görünüp Hıristiyanlık ve Yahudiliğin günümüzde geçerli bir din olduğunu Müslümanların zihnine yerleştirmek istiyor. Başka bir müteveffa Ali Şeriatî ise, Peygamberimiz’e bir defa bile “Hazret” demeden bitirdiği “Muhammed Kimdir” isimli eserinde, Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem’e hakaret ediyor.

Hayatta olan Mustafa İslamoğlu isimli yazar ise bu her iki müteveffayı müdafaa ediyor. Dahası, onları Müslümanlara örnek şahsiyetler olarak sunuyor. Onları tenkit edenlerin aleyhinde de günlerce süren makaleler yazıyor.

Önceki sayılarımızda, Esed ve Şeriatî’nin eserlerinden misaller vererek bu iki şahsı tanıtmaya çalışmıştık. Sıra Mustafa İslamoğlu’nun eserlerini tanıtmaya geldi. Eserlerine bakalım ki, kendisini daha yakından tanımış olalım. Çünkü, kişinin eseri kendisinin aynısı ve aynasıdır.

“Muhammed Kimdir” isimli kitabın yazarı gibi, Mustafa İslamoğlu da güya Peygamberimiz’den bahsettiği eserine, “Hazret”siz bir isim vermiş: ÜÇ MUHAMMED…

Onların kullandığı ifadeyi yazarken bile insanın içi daralıyor. Onların, sevgili Peygamberimiz’den bahsederken, yalın bir şekilde ve hürmetsizce nasıl sadece “Muhammed” diyebildiklerine hayret etmemek elde değil…

İslamoğlu’nun kitabının tam ismi şöyle: ÜÇ MUHAMMED. iki tasavvur bir gerçek.

Yazarın, kitabında anlattığına göre, iki tasavvur, bu ümmetin Peygamberimiz hakkındaki yanlış iki tavrı ve tasavvuru imiş. Birinci grup Peygamberimiz’i aşırı yüceltenler, ikincisi ise Peygamberimiz’e gereken değeri vermeyenler imiş. Gerçeğin ise, Kur’an’ın anlattığı Peygamber, yani “Kur’an’ın peygamberi” olduğunu yazıyor…

Müslümanlar içinde Kur’an’ın anlattığı Peygambere itiraz eden mi var!

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu güne değin en çok tıklanılanlar